zaterdag 2 juli 2011

Amsterdamse basisscholen scoren boven landelijk gemiddelde

Door: Gabriella Magnolfi
 
Amsterdamse leerlingen haalden dit jaar gemiddeld een hogere Cito-score dan kinderen in de rest van het land. Het aantal leerlingen dat een havo-advies kreeg is gestegen. Het percentage vwo adviezen is het sterkst gestegen. Het rapport 'Resultaten Amsterdams Basisonderwijs 2011' bevat de basisschooladviezen en citoresultaten voor de Amsterdamse basisscholen. Dit betreft een publicatie van de gemeente Amsterdam en de Amsterdams schoolbesturen voor het primair onderwijs. U kunt deze hiernaast downloaden.

Verschuiving in de basisschooladviezen

54% van de Amsterdamse leerlingen kreeg dit jaar minimaal een havo advies. Het percentage leerlingen met een vwo advies ligt dit jaar op 21,6%. Vorig jaar was dit nog 20,3%. Het aantal havo adviezen stijgt van 13,7 naar 14,3%.
Het aantal leerlingen met een basisschooladvies praktijkonderwijs en vmbo+ (leerwegondersteuning) is dit jaar opnieuw gedaald van 18,2 naar 17,3%. In 2008 was dit nog 20,1%.

Gemiddelde citoscore komt uit op 537,6

De gemiddelde citoscore van Amsterdam komt dit jaar uit op 537,6. Dit is een stijging van 0,3 punt ten opzichte van 2010. Amsterdam scoort hiermee boven het landelijk gemiddelde dat uitkomt op 536,5.

Inzicht in kwaliteit van scholen

Het basisschooladvies en de citoscore zijn belangrijke gegevens bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs wordt echter bepaald door veel meer aspecten. Er is veel informatie beschikbaar die de kwaliteit van alle scholen beter inzichtelijk maakt. De informatie wordt jaarlijks in november door de Amsterdamse basisscholen gepubliceerd in de Spiegel Primair Onderwijs. Dit jaar voor het eerst samen met de Kwaliteitswijzer. De Kwaliteitswijzer maakt het mogelijk de school te vergelijken met scholen met een overeenkomstige leerlingpopulatie

Samenwerken aan kwaliteitsverbetering heeft resultaat

Schoolbesturen en de gemeente werken samen aan verdere verbetering van de kwaliteit van het Amsterdamse basisonderwijs. Dit gebeurt onder andere met de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. De ambities gelden hierbij nadrukkelijk voor alle basisscholen en is dus niet alleen gericht op de zwakke scholen.